PestControl - Expert
in Europe

Vítejte na stránkách www.pestcontrol-expert.com

Bayer Environmental Science dělí své aktivity do následujících prodejních segmentů: přípravky pro profesionální DDD (Professional Pest Control), přípravky na ochranu proti přenašečům chorob (Vector Control), přípravky k ošetření okrasných trávníků, nezemědělských ploch a okrasných rostlin (Turf and Amenity), přípravky na ochranu proti škůdcům v živočišné výrobě (rural hygiene) a přípravky proti skladištním škůdcům.

Cílem firmy Bayer Environmental Science je stát na pozici vedoucí firmy v této oblasti prodeje tím, že bude hledat a nabízet nejnovější metody a řešení problémů, chránit zdraví člověka a zlepšovat životní podmínky.

Chceme posilovat náš obchod inovací našich produktů se zaměřením na potřeby zákazníků a trvalou podporou stávajících výrobků.

Údaje zde uvedené mají pouze informativní charakter. Při použití přípravku je třeba se vždy řídit etiketou přípravku, která je součástí balení.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Copyright Bayer – všechna práva vyhrazena