PestControl - Expert
in Europe

Vítejte na stránkách www.pestcontrol-expert.com

Bayer Environmental Science dělí své aktivity do dvou obchodních částí: přípravky pro profesionální použití a přípravky pro maloprodej. Profesionální přípravky se dále rozdělují dle svého určení do následujících prodejních segmentů: přípravky pro profesionální DDD (Professional Pest Control), přípravky na ochranu proti přenašečům chorob (Vector Control) a přípravky k ošetření okrasných trávníků, nezemědělských ploch a okrasných rostlin (Turf and Amenity).


Cílem firmy Bayer Environmental Science je stát na pozici vedoucí firmy v této oblasti prodeje tím, že bude hledat a nabízet nejnovější metody a řešení problémů, chránit zdraví člověka a zlepšovat životní podmíny.

Chceme posilovat náš obchod inovací našich productů se zaměřením na potřeby zákazníků a trvalou podporou stávajících výrobků.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Copyright Bayer – všechna práva vyhrazena